Kontakt

Skontaktuj się z nami:

SEKRETARIAT
tel (14) 615 16 91
fax (14) 615 16 96

Kierownik ds. handlowych i marketingowych
tel: (14) 615 16 90
tel. kom.604 252 847
e-mail: kazimierz.scislo@stalprodukt.pl

Kierownik Przygotowania i Rozliczenia Produkcji
tel: (14) 615 16 93
tel. kom. 608 758 334
e-mail: bogdan.lesny@stalprodukt.pl

Adres do korespondencji
STALPRODUKT WAMECH sp.zoo
32-700 Bochnia
ul. Wygoda 69

NIP 868-15-28-389
REGON 850513260
KRS 0000027930
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4 270 000 PLN.